Nyhedsbrev
Om apoteket

Apotekets historie

Kongelig Hof-Apotek er oprettet 1669, og er derfor det ældste apotek i København. Men apoteket har kun ligget på Store Kongensgade 45 siden 1970.

Apoteket på Store Kjøbmagergade 1669-1850

Til kongens stab hørte i gamle dage, foruden de mange andre embedsmænd, som i deres forskellige hverv skulle tjene kongen i krig og fred, tillige en hofapoteker.

Under Frederik III fik Johan Gottfreid Becker i 1668 sin udnævnelse til kgl. Hof og rejseapoteker, og året efter bevilling til at drive apotek.

Han åbnede Elephant Apoteket på Store Kjøbmagergade. Til dette apotek har medicinleverancen til det danske hof så godt som uafbrudt været knyttet.

Godt gemt og beskyttet bag høje volde og brede grave lå den kongelige hoved- og residensstad. Kong Frederik III`s rede med sine snævre og krogede gader og gyder, bindingsværkshuse og mere anselige spidsgavlede stenhuse. Op over tagene ragede byens mange smukke kirker, Slotsholmens pragtbygninger med det mægtige Københavns slot og ude mod nordøst det nye skønne Rosenborg.

Amagertorv var byens hjerte: midtpunkt for handel og færdsel. Herinde havde også byens apotekere deres officiner. Købmagergade hørte til byens hovedgader forsynet med rendestene og brolægning.

Efter en af de store ildebrande i 1728 i København havde apoteket en overgang til huse på Amagertorv indtil genopførelsen af hofapotekets nye ejendom i Købmagergade.

Igennem 175 år drev den Beckerske slægt Hofapoteket, som 1845 blev solgt til cand. pharm. Lauritz Ørnstrup.

 

Apoteket i Store Kongensgade fra 1850

Det stod hurtigt den nye indehaver klart, at apoteket måtte flyttes, idet alle byens gamle apoteker var klumpet sammen på en lille plet i byens midte, mens de ydre opvoksende bydele ingen havde.

Dette gjaldt f.eks også det store tæt bebyggede kvarter omkring St. Kongensgade og Dronningens Tværgade. Efter ansøgning til justitsministeriet, hvori Lauritz Ørnstrup blandt andet skriver: "om det måtte tillades mig at henflytte Elephant Apoteket til den østre deel af staden i nærheden, hvor jeg ser mig i stand til at forskaffe mig en hensigtsmæssig ejendom", meddelte ministeriet ham tilladelse, og i 1850 flyttede han apoteket til Store Kongensgade 25.

Her havde apoteket til huse og undergik flere ombygninger frem til 1970, hvor apoteker Niels Arne Holmgrün indrettede et nyt tidssvarende apotek på den nuværende adresse, St. Kongensgade 45.

Ved 250 års jubilæet 1919 udgav daværende apoteker H. Chr. Helweg-Mikkelsen et værk om det gamle apoteks historie. Her optræder for sidste gang betegnelsen Elephant Apoteket, og jubilæumsskriftet slutter med ordene:

"Og ser vi tilbage over det nu forløbne halvtredie århundrede, må vi vist med rette sige, at de lyse medgangsdage har været langt i overtal. Gid det må blive normen for det gamle apoteks kommende dage."

Dine oplysninger