Nyhedsbrev
Personalepolitik

Personalepolitik

Apotekets personalepolitik udtrykker de retningsliner, der skal følges med det formål at skabe en god arbejdsplads for alle ansatte og dermed opnå de bedst mulige resultater i apotekets daglige arbejde.

 

 

Ledelse, samarbejde og information

Ledelse bør ske efter principper, som giver de ansatte mulighed for at være medbestemmende og medansvarlig for egen arbejdssituation og fra at øve indflydelse på beslutninger.

 

Som grundlag for opnåelse af optimal beslutninger tilstræbes en effektiv, intern kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, herunder størst mulig åbenhed om idegrundlag, målsætninger og politikker.

 

Alle ansatte har pligt til at søge den information, der er nødvendig for arbejdets udførelse og til at medvirke til et højt informationsniveau.

 

 

Personaleudvikling

Apotekets uddannelsespolitik er de retningslinier, der skal følges med det formål at skabe en god arbejdsplads med individuel personaleudvikling.

 

Uddannelsesaktiviteter og projektarbejde sigter på at udvikle apotekets medarbejdere farmaceutisk fagligt i relation til aktuelle eller fremtidige apoteksopgaver samt samarbejds- og ledelsesmæssige.

 

Alle faglærte har ret/pligt til et årligt kursus. Personlige ønsker til kursus koordineres med, hvad apoteket har brug for i forbindelse med kursussamtale. Efter kursus gives referat af kursus f.eks. på et informationsmøde og plan for implementering aftales med apotekeren.

 

Temadage, kursusaftener, møder og lign. erstatter dog ikke kursusdeltagelse.

Dine oplysninger