Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Medicintilskud

Medicintilskud


Ønsker du Tilskudsgrænserne 2017 i printvenlig udgave klik her

 Der ydes efter sundhedsloven automatisk tilskud ved køb af visse former for medicin. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af en periode på ét år. Du starter på en ny tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på ét år er udløbet.

 

Beløbsgrænser
Skemaerne nedenfor viser, hvordan tilskuddet til medicin afhænger af den årlige udgift til tilskudsberettiget medicin. Medicintilskudsgrænserne reguleres én gang årligt den 1. januar med den såkaldte satsreguleringsprocent.

 

Medicintilskudsgrænserne pr. 1. januar 2017 fremgår af nedenstående skemaer:

 

Tilskudsgrænser - Voksne    
Tilskudsprocent  
 0-950 kr. 
 0% 
 950-1.565 kr. 
 50% 
 1.565-3.390 kr. 
 75% 
 3.390-18.331 kr. 
 85% 
 Over 18.331 kr. 
 100% 

Egenbetalingsloft: 3.955 kr.

 

Tilskudsgrænser - Børn  
Tilskudsprocent  
 0-950 kr.
 60% 
 950-1.565 kr. 
 60% 
 1.565-3.390 kr.
 75% 
 3.390-22.541 kr. 
 85% 
 Over 22.541 kr. 
 100% 

Egenbetalingsloft: 3.955 kr.

 

Henstandsordning

Ved hendstandsordninger betales hver måned en tolvtedel af egenbetalingsloftet. Den månedlige rate for 2017 udgør 329,60 kr. Egenbetalingsloftet er 3.955 kr. for både børn og voksne. En henstandsordning kan aftales med apoteket, hvis man I den igangværende tilskudsperiode har store udgifter til tilskudsberettigede lægemidler og forventes at opnå 100 pct. i tilskud eller hvis man i det foregående tilskudsår har opnået 100 % i tilskud.

 

Tilskudspriser

Regionens tilskud ydes ikke altid til medicinens fulde købspris. Ved beregning af tilskud anvendes medicinens "tilskudspris". Det er også tilskudsprisen, der anvendes ved opgørelsen af dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.

 

Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer.

 

Enkelttilskud

I særlige tilfælde kan Sundhedsstyrelsen bestemme, at der ydes tilskud til køb af medicin, der ordineres til en bestemt patient, uanset at medicinen ikke tilhører gruppen af tilskudsberettiget medicin. I sådanne tilfælde kan den behandlende læge ansøge Sundhedsstyrelsen om enkelttilskud til sin patient. Når der er bevilliget enkelttilskud til et bestemt lægemiddel betragtes det som et tilskudsberettiget lægemiddel.

 

Forhøjet tilskud
Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en bestemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Sundhedsstyrelsen om forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

 

Tilskud til døende
Sundhedsstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge tildele en døende, som vælger at tilbringe sin sidste tid i eget hjem eller på hospice, 100 pct. tilskud til den medicin, som lægen har udskrevet på recept. Tilskuddet ydes uanset om den pågældende medicin er tilskudsberettiget eller ej.

 

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)
Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til
Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), som sikrer, at du modtager korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af din aktuelle status i CTR.

 

Kommer du i tvivl om, hvorvidt du har fået det rigtige tilskud, kan du henvende dig på apoteket. Medbring det gule Sundhedskort og bonen. Du kan også selv følge sine medicinkøb på www.sundhed.dk

 

Andre medicintilskud
Kommunerne kan endvidere i medfør af sociallovgivningens regler yde tilskud til betaling af udgifter til medicin til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, til personer i økonomisk trang eller til handicappede, som bor i eget hjem. Ansøgning sker til bopælskommunen.

________________________________________________________________________